Materiały do pobrania

Materiały

Podręcznik krytycznego myślenia

Ta broszura powstała po to, by jej czytelniczki i czytelnicy mogli poznać podstawy krytycznego myślenia. Starałyśmy się zawrzeć w niej tematy, których brakowało nam podczas nauki w szkole, a które uważamy za niezwykle istotne, mając na uwadze, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. W publikacji znajdują się podrozdziały dotyczące m.in. krytycznego myślenia, odróżniania opinii od faktów, weryfikowania informacji, clicbaitów czy bańki informacyjnej.

Szczególne podziękowania kierujemy ku Fundacji Edukacji Obywatelskiej im. Ignacego Daszyńskiego, Fundacji 5Medium, Fundacji Sempre a Frente.