O nas

zdezINFORMOWANI to projekt, który odpowiada na problem powszechnej dezinformacji w Internecie oraz  stara się uświadamiać młode osoby, jakie znaczenie media i informacje pełnią we współczesnym świecie.

Inicjatywę zainaugurowała grupa licealistek, która w 2021 roku otrzymała nagrodę za najlepszy projekt społeczny w Polsce w kategorii edukacja.

Poprzez kampanię informacyjną chcemy uświadamiać młode osoby o formach manipulacji w różnorakich mediach, pokazać, w jaki sposób szukać sprawdzonych źródeł informacji, jak odróżniać opinię od faktu i segregować wiadomości oraz nauczyć się rozpoznawać inne zagrożenia, jakie czekają na młodych w medialnym świecie. Rozwój technologii pozwala na dostęp do wielu informacji, lecz pojawiła się również możliwość manipulacji wiadomościami, a nawet tworzenia nieprawdziwych treści. Siła mediów jest ogromna, pozwala na kształtowanie sytuacji społeczno-politycznych. Edukacja z zakresu korzystania z mediów jest niezbędna, aby zwiększyć świadomość posługiwania się informacją, ponieważ młodzi ludzie nie są przygotowani do życia w świecie pełnym wiadomości. Pandemia tylko nasiliła te zjawiska, a WHO mówi już nawet o ,,infodemii”, czyli szybkim rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji poprzez media społecznościowe i Internet.